Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kanalizace a vodovod

KANALIZACE

ČOV a kanalizační síť je ve správě Obce Radějov. Zkušební provoz byl zahájen v roce 2012. Kolaudace byla v roce 2013, připojilo se 253 domů.

STOČNÉ - cena za 1 m3 (dle vyhlášky je spotřeba 36 m3 na osobu/rok):

PODMÍNKY PLACENÍ FAKTUR NA ÚČET OBCE:

- č.ú.: 8629671 / 0100 - KB

- VS: číslo faktury

- splatnost: den splatnosti je nejpozději den připsání částky na účet Obce Radějov

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. 1/2017/7 ze dne 26. 1. 2017:

Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje peněžní dar ve výši 500,- Kč na obyvatele obce za těchto podmínek:

  • Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č.p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít podepsané smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod a budou mít uhrazeny všechny platby za likvidaci odpadních vod za rok 2017 v termínu splatnosti. Datum splatnosti je den připsání příslušné částky na běžný účet obce.
  • V případě připojení na obecní kanalizaci během roku 2017 bude výše daru 30,- Kč/ měsíc v souladu s platností smlouvy.
  • Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ Radějov v prosinci 2017 v termínu který určí OÚ.
  • Pokud nebude dar vybrán do 29. 12. 2017, nárok na něj zaniká.
  • Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji může poskytovatel snížit nebo zrušit.
  • Obyvatelé s vybudovanou přečerpávací stanicí v části obce, kde není možné samostatné připojení na kanalizaci, obdrží za splnění výše uvedených podmínek další příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu.
  • Dar nebude poskytnut na připojené firmy, provozovny popř. jiné organizace v obci.
  • Na výši daru bude v rozpočtu obce rezervována částka ve výši 380.000,- Kč.

 

VODOVOD

Od 1. 1. 2014  je provozovatelem vodovodu v naší obci společnost VaK Hodonín a.s., kam je možné se obracet s případnými dotazy ve věcech technických i smluvních.

Informační linka: 518 305 911.

Kontakt na vodárenský dispečink: 723 446 499.

Bezplatná linka: 800 800 825.

www.vak-hod.cz, vak@vak-hod.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VZOR SMLOUVY - VaK HODONÍN, a.s. - tel.: 518 305 922

Vyhledat v textu

http://www.idsjmk.cz/

http://www.risy.cz/


http://mesta.obce.cz/

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place


edb.cz

www.czechpoint.cz

www.linka199.cz

Návštěvnost stránek

330270
radejov_footer.png