Vyhledávání v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura a sport > Sympozium > 2005 - MALÍŘSKÉ

I. MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM RADĚJOVSKÉ VRCHY

motto:

… v červenci roku 1905 znovu zavítal do našeho Radějova slavný malíř moravský Alois Kalvoda, aby zde po 10 dnů maloval vesnický svéráz, který jest na vymření. Spolu s ním maloval Václav Jícha ze Strážnice, Karel Velner, profesor české reálky v Olomouci a Miroslav Werner, malíř z Vídně. Obrazy byly stejně jako dříve rovněž vystavovány ve škole, kam přišlo znovu mnoho lidí zhlédnout toto krásné umění ... Kronika obce Radějov 1905

Obec Radějov se rozhodla uspořádat I. ročník výtvarného sympozia, které má navázat na umělecké tradice regionu reprezentované, mimo přirozenou lidovou krásu slováckých krojů a starých staveb, především bratry Úprkovými z obce Kněždub, Antonem Frolkou, šlapanickým rodákem Aloisem Kalvodou a světoznámým francouzským sochařem Augustem Rodinem, kteří v našem kraji žili, tvořili, navštěvovali jej a obdivovali.

Sympozium bylo pořádáno na téma KRAJINA ALOISE KALVODY.

Zahájení sympozia 10.7., pracovní týden 17. - 24.7. Ve dnech 17. - 24.7. se mohli občané a příznivci Radějova v obci a okolí setkat s výtvarníky, kteří si předsevzali, že zachytí náš kraj a současnost v kresbě a malbě. Všichni zájemci měli možnostshlédnout výstavu, která 24.7. uzavřela malířské sympozium a za účasti autorů představila jejich výtvarné práce. Výstava byla otevřena vernisáží v ZŠ Radějov. Při slavnostním zahájení vystoupil pěvecký sbor z Radějova a CM Strážničan.

 

malířské sympozium

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČASTNÍCI MALÍŘSKÉHO SYMPOZIA: Foto + kontakty malířů

malířské sympozium

malířské sympoziumakad. mal. Blažena Uiberlayová -v letech 1966-1970 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uh. Hradišti. V letech 1970-1976 pokračovala ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů A. Fišárka a A. Pederlíka. V roce 1993 se stává členkou SVUM Hodonín a účastní se pravidelných výstav této skupiny umělců. Věnuje se nastupující generaci výtvarníků -vyučuje malbu a kreslení na SUPŠ v Uh. Hradišti.

 

malířské sympozium

malířské sympoziumJiří Hudeček -malíř a grafik se v letech 1975-1992 věnoval mladým výtvarníkům jako učitel oboru užité malby na SUPŠ v Uh. Hradišti. Nyní má malbu jako svobodné povolání. Jeho tématem jsou často figurální kompozice čerpající z každodenního rodinného života nebo náměty zátiší s běžnými podměty z domácnosti. Jako krajinář vyhledává obdobné motivy, okraje lesů, meandry nebo nostalgické pohledy do starých dvorků.

 

malířské sympozium

malířské sympoziumakad. mal. Petra Seidlová -malířka se zabývá především malbou pro kterou hledá podněty v přírodě. Přírodu pojímá monumentálně a figuru vidí anonymně, spíše jako symbol životnosti. Hledá v jakési vesmírné nekonečnosti podstatu řádu, kterému podléhá příroda a život ve všech souvislostech fyzikálního a duchovního bytí v mezích matematických závislostí i filozofických úvah, bez přerušení vzájemných souvislostí.

 

malířské sympozium

malířské sympoziumPatrik Hábl, Mgr. A.-ze Zlínska, nyní pedagogicky i výtvarně činný v Praze, se v posledních letech své tvorby pohybuje v abstraktní poloze a prezentuje se často meditativními cykly rastrů, kruhů a bublin. Výtvarník experimentuje s působením promyšlených geometrických struktur, s kombinací barev. V citlivých uměleckých formulacích se odhaluje snaha o pronikání různých rovin vnímání a významu.

 

malířské sympozium

malířské sympoziumAntonín Mach Mgr. A. -zpracovává přírodní náměty formou nadsazené naturalistické malby se střídavou dynamičností tvarů, světel a ponurou barevností. Přírodní struktury a průhledy do reálného prostoru jsou kontrastem minulých dějů s nespoutanými živly, ohněm, vodou, ovzduším. Pro výtvarníka je podstatnou tvůrčí doménou inspirace přírodou.

 

 

malířské sympozium

malířské sympoziumMilan Raška PaeDr. -vystudoval obor výtvarná výchova na PFMU v Brně, ale jeho zájem se již během studií upíná k výtvarné tvorbě. Uplatňuje organizační talent při aktivitách výtvarných sdružení. Ve své tvorbě vychází z realistické inspirace krajinou a často ženou. Perfektní zvládnutí vizuální tvorby reality jej inspiruje k tvorbě, kde se významové struktury prolínají a nabývají mnohorozměrných výpovědí.

 

malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium

malířské sympozium

 

 

 

 

 

 

 

 

malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium

 

 

 

 

 

malířské sympozium malířské sympozium

malířské sympozium

malířské sympozium

 

 

 

 

 

malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium

 malířské sympozium malířské sympozium malířské sympozium

 

 

 

 

 

 

 

Text Radějovský Zpravodaj. Text ze Slovácka Text Bílé Karpaty Text Bílé Karp.2 Text Bílé Karp.3