Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > UKRAJINA 2022

UKRAJINA 2022Datum konání:
31.8.2022

UKRAJINA 2022


Usnesení č.2/2022/3:

Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje následující veřejné prohlášení: Obec Radějov nesouhlasí a odsuzuje invazi ruské armády na Ukrajinu.


Bezplatné telefonní krizové linky s celostátní působností:

❖ Linka bezpečí: 116 111 (nonstop), ZDARMA – (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let)

❖ Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop), ZDARMA – (pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

❖ Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop), ZDARMA – (krizová pomoc pro dospělé)

❖ Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA

❖ Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20:00), ZDARMA, email: linkasenioru@elpida.cz


Jak bojovat se svým strachem:

❖ Pojmenujme své emoce, mluvme o nich se svými blízkými.

❖ Pomáhejme potřebným! Sice nemůžeme ovlivnit světové dění, můžeme ale vyjádřit postoj, přispět finančně či materiálně na důvěryhodnou sbírku nebo kontaktovat dobrovolnická centra.

❖ Sledujme zprávy pouze omezeně, například ráno a večer, mezitím se věnujme běžným záležitostem, především těm, co nám přinášejí radost.

❖ Čerpejme z covidové zkušenosti – co nám pomáhalo tenkrát, jak jsme to zvládli a co si z toho můžeme odnést do přítomnosti.

❖ V případě zhoršení potíží vyhledejme odbornou pomoc.


Vydala: Obec Radějov
Dne 2.3.2022


Osobní pomoc pro občany Radějova:

❖ Otec Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP, Farnost Radějov, telefon: 604 250 834

❖ Otec Mgr. Robert Kalbarczyk SP, Farnost Radějov, telefon: 737 268 525
❖ Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20:00), ZDARMA, email: linkasenioru@elpida.cz


Vážení spoluobčané,
uvědomujeme si vysokou psychickou zátěž, kterou mnoho z nás v souvislosti s válkou na Ukrajině zažívá. Je důležité, abychom posilovali vlastní psychickou odolnost a duševní zdraví. Chceme vás proto informovat o možnostech psychologické pomoci v případě, že jste vy nebo vaši blízcí děním výrazně zasaženi.

 

Důležité kontakty:


Ministerstvo vnitra
• Infolinka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802 (provoz nonstop), email: ukrajina@mvcr.cz
• Souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území ČR, Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin, Psychologická pomoc, seznam center na podporu integrace cizinců a nestátních neziskových organizací a více na stránkách www.mvcr.cz

• Rozcestník s důležitými informacemi – www.nasiukrajinci.cz


Ministerstvo zdravotnictví
• Zdravotnické informace v ukrajinštině: 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
• Více na stránkách www.mzcr.cz.


Ministerstvo zahraničních věcí
• Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině a více na stránkách www.mzv.cz.


Ministerstvo práce a sociálních věcí

• Podrobné informace k postupu na trhu práce pro zaměstnavatele a cizince v češtině i ukrajinštině, informaci o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu rodičů na stránkách www.mpsv.cz.

• Na webu Úřadu práce ČR www.uradprace.cz jsou k dispozici podrobnosti ohledně všech dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na bydlení).

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje informace o konkrétních sankcích. Více informací na stránkách www.mpo.cz.


Úřad vlády • Souhrnné informace v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu najdete na stránkách www.vlada.cz/cz/urad-vlady/.


Neziskový sektor
https://www.pomahejukrajine.cz/

https://www.stojimezaukrajinou.cz/

 

Finanční sbírky na pomoc Ukrajině
• Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR zřídil účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny - číslo účtu: 304452700/0300 - http://supportukraine.cz
• Člověk v tísni – č.ú. 93209320/0300
• Český červený kříž – č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502
• ADRA – č- ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500
• Charita Česká republika – 55660022/0800, variabilní symbol 104