Vyhledávání v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > ÚPZSVM - seznam neznámých vlastníků pozemků

ÚPZSVM - seznam neznámých vlastníků pozemkůVyvěšeno: 23. 2. 2023
Sejmuto: 31. 12. 2023

Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, aktualizovaná k 1. 2. 2023.

 

Podrobnější informace na tel. čísle 518 398 433 - p. Vladimíra Petříková

 

Martin Vach

referent oddělení Hospodaření s majetkem

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Územní pracoviště Brno

____________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Štefánikova 28, 695 01  Hodonín

 

Telefon: 518 398 420

e-mail: martin.vach@uzsvm.cz

http://www.uzsvm.cz

https://twitter.com/uzsvm

https://facebook.com/uzsvmcz

 

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r., generální ředitel

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 02. 2023 9:24