Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kanalizace a vodovod

KANALIZACE

ČOV a kanalizační síť je ve správě Obce Radějov. Zkušební provoz byl zahájen v roce 2012. Kolaudace byla v roce 2013, připojilo se 253 domů.

 

STOČNÉ - cena za 1 m3 (podle vyhlášky je spotřeba 36 m3 na osobu/rok):

PODMÍNKY PLACENÍ FAKTUR NA ÚČET OBCE:

 

DOPIS K FAKTUŘE - PROSINEC 2019 - vč. plné moci 

 

- č.ú.: 8629671/ 0100 - KB

- VS: číslo faktury

- splatnost: den splatnosti je nejpozději den připsání částky na účet Obce Radějov 

  • faktura je zasílána odběrateli poštou (na adresu uvedenou ve smlouvě), 2x do roka - vždy v červenci a v prosinci

SMLOUVA - 2020 - vzor 

Obchodní podmínky

VODOVOD

Od 1. 1. 2014  je provozovatelem vodovodu v naší obci společnost VaK Hodonín a.s., kam je možné se obracet s případnými dotazy ve věcech technických i smluvních.

Informační linka: 518 305 911.

Kontakt na vodárenský dispečink: 723 446 499.

Bezplatná linka: 800 800 825.

www.vak-hod.cz, vak@vak-hod.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VZOR SMLOUVY - VaK HODONÍN, a.s. - tel.: 518 305 922.