Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kanalizace a vodovod

KANALIZACE

ČOV a kanalizační síť je ve správě Obce Radějov. Zkušební provoz byl zahájen v roce 2012. Kolaudace byla v roce 2013, připojilo se tehdy 253 domů.

 

STOČNÉ - cena za 1 m3 (podle vyhlášky je spotřeba 36 m3 na osobu/rok):

PODMÍNKY PLACENÍ FAKTUR NA ÚČET OBCE:

 

 

- č.ú.: 8629671/ 0100 - KB

- VS: číslo faktury

- splatnost: den splatnosti je nejpozději den připsání částky na účet Obce Radějov 

  • faktura je zasílána odběrateli poštou (na adresu uvedenou ve smlouvě), 2x do roka - vždy v červenci a v prosinci

SMLOUVA - 2020 - vzor 

Obchodní podmínky

 

 

Usnesení č. 1/2020/7:

Zastupitelstvo Obce Radějov schvaluje peněžní dar ve výši 500,- Kč na obyvatele obce za těchto podmínek:

  • Na dar budou mít nárok obyvatelé domů s č.p. v obci (i chalupáři), kteří budou mít podepsané smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod a budou mít uhrazeny všechny platby za likvidaci odpadních vod za rok 2020 v termínu splatnosti. Datum splatnosti je den připsání příslušné částky na účet obce.
  • V případě změn během roku 2020 bude výše daru 40,- Kč/ měsíc v souladu s platností smlouvy.
  • Dar bude vyplacen v hotovosti na OÚ Radějov v prosinci 2020 v termínu který určí OÚ.
  • Pokud nebude dar vybrán do 30. 12. 2020, nárok na něj zaniká.
  • Výše daru není závazná, v případě nepříznivé finanční situace ji může poskytovatel snížit nebo zrušit.
  • Obyvatelé s vybudovanou přečerpávací stanicí v části obce, kde není možné samostatné připojení na kanalizaci, obdrží za splnění výše uvedených podmínek další příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu.
  • Dar nebude poskytnut na připojené firmy, provozovny, popř. jiné organizace v obci.

 

 

VODOVOD

Od 1. 1. 2014  je provozovatelem vodovodu v naší obci společnost VaK Hodonín a.s., kam je možné se obracet s případnými dotazy ve věcech technických i smluvních.

Informační linka: 518 305 911.

Kontakt na vodárenský dispečink: 723 446 499.

Bezplatná linka: 800 800 825.

www.vak-hod.cz, vak@vak-hod.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VZOR SMLOUVY - VaK HODONÍN, a.s. - tel.: 518 305 922.