Vyhledávání v textu

Drobečková navigace

Úvod > Turista > Obora Radějov

Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky

Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky

Obora Radějov byla zřízena roku 1989 za účelem intenzivního chovu nepůvodní dančí zvěře.

Výměra obory činí 1565 ha, z toho lesy zabírají 1371 ha a louky 192 ha.

 

Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica holubyana) Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky

Přírodní rezervace Kútky byla vyhlášena Výnosem Ministerstva kultury ČSR č.9.430/87-VI/2 ze dne 17.6. 1987. Důvodem ochrany je společenstvo bělokarpatských luk na jižním svahu kóty Veselska (495 m) a kolem horní části potoka Mandát, nacházející se 4,5 km jihovýchodně od Radějova v nadmořské výšce 340 - 460 m. Výměra rezervace je 66,4 ha, ochranného pásma 113 ha. Výměra lesní půdy činí 2,68 ha. Jedná se o součást EVL Čertoryje, jejíž některé předměty ochrany se vyskytují právě zde: srpice karbincolistá, ohniváček černočárý, přástevník kostivalový, bourovec trnkový, vrkoč útlý,společenstvo bělokarpatských luk svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, hájky se společenstvem panonských dubohabřin svazu Carpinion, asociace Carici pilosae-Carpinetum a několik pěnovcových mokřadů svazu Caricion davallianae...

PR Kútky je jedna z 53 maloplošných chráněných území CHKO Bílé Karpaty. Rezervace zahrnuje louky s rozptýlenými stromy (solitery), meandry potoka Mandát, prameniště a dva malé rybníčky. Na loukách roste řada vzácných a chráněných rostlin, v posledních letech bylo v rezervaci zaznamenáno 31 chráněných rostlinných druhů, například orchideje (orchideje patří mezi rostliny z čeledi vstavačovitých a kvetou zhruba od začátku května do konce června) - plevnatec provenský, tořič čmelákovitý Holubyho, kruštík bahenní, prstenec pleťový, mečík střechovitý, kosatec trávovitý a dvoubarevný, Pětiprstka žežulník , Prstnatec májový nebo Vstavač nachový, roste zde také vzácná tráva Trojzubec lesostepní a mnoho dalších orchidejí.

Ze zláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytují např.: kudlanka nábožná, tesařík obrovský, batolec červený, batolec duhový, bělopásek dvouřadý, roháč obecný.

PODROBNOSTI o PR Kútky, Mapa CHKO BK.

Koncentrace vysoké zvěře v oboře okusem omezuje přirozené zmlazení lesních porostů a negativně ovlivňuje také luční společenstva.

Les v oboře tvoří ze dvou třetin listnaté dřeviny (dub zimní, buk lesní, habr obecný, javor klen, jasan ztepilý, lípa malolistá) a jednu třetinu jehličnany (smrk ztepilý, borovice lesní, borovice černá, modřín opadavý, jedle bělokorá).

Rozlehlé lesy obory jsou domovem řady lesních živočichů. Kromě vysoké zvěře zde žijí zástupci větších savců, jako je prase divoké, liška obecná, kuna lesní nebo drobní lesní hlodavci. Dále se zde vyskytuje vzácný Roháč obecný. Lesy a louky obývají desítky druhů ptáků. Z větších ptačích druhů zde hnízdí dravci -káně lesní a jestřáb lesní. K potoku a rybníčkům zaletují za potravou volavka popelavá a vzácně i čáp černý.

Stezka Okolo Radějova Stezky Legenda

 

Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky
Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky Obora Radějov a její součást přírodní rezervace Kútky
       
30.8.2008 30.8.2008 30.8.2008 30.8.2008
30.8.2008 30.8.2008 30.8.2008 30.8.2008

ODKAZY: www.bilekarpaty.cz/vis a www.bilekarpaty.cz