Vyhledávání v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Obecní symboly

Obecní symboly

vycházejí ze symbolů znaků pánů ze Žerotína, kteří byli vlastníky strážnického panství, se kterým byla obec Radějov historicky spojena. Blízká Strážnice má ve svém znaku mimo jiné lva, převzatého právě ze znaku Žerotínů, držícího v předních tlapách vinařské symboly.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo na svém jednání dne 19. 11. 1999 konečnou verzi obecního znaku a praporu, který navrhl pan Pavel Vrba. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR projednal na své 8. schůzi 3. volebního období dne 19. 4. 2000 návrh znaku a praporu naší obce, který doporučil předsedovi poslanecké sněmovny znak i prapor podle původního návrhu k udělení. Slavnostní předání dekretu o udělení obecních symbolů se konalo 20. 6. 2000 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dekret předal předseda PS P ČR pan Václav Klaus. O pouti 5. 7. 2000 provedl P. Pavel Jančík slavnostní svěcení obecních symbolů.

 

Upozorňujeme, že jakékoliv používání obecního znaku je zakázáno - dle zákona o obcích z. č. 128/2000 Sb., 34a.  (Stejně jako užívání státních symbolů ČR - z. č. 352/2001 Sb., ve znění pozdějších přdpisů). Je možné je používat pouze na písemné povolení Obce Radějov.

Obecní prapor

Obecní prapor

List rozdělený černým šikmým pruhem, širokým jednu čtvrtinu šířky listu na červené žerďové a stříbrné vlající pole. V červeném poli zlatý vinný hrozen.

Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3     PRAPOR

znak.jpg

Obecní znak

V červeném štítě na stříbrném trojvrší stojí černý korunovaný lev se zlatou zbrojí, držící v pravé přední tlapě stříbrný kosíř se zlatou rukojetí a v levé tlapě pod ním zlatou vinnou ratolest se dvěma listy a jedním hroznem.

  

Obecní pečeť

Obecní pečeť

Je nepravidelného kruhovitého tvaru. Ve středu pečetě jsou dva vinné hrozny, každý s jedním listem a kosíř. Z vnější strany kruhu je nápis: PE OBECNI DE RADEGOVA a letopočet 1667.

 Pecet 001.tif

 20230130_144239.jpg

RADĚJ

Při zahájení martinských hodů v roce 2011 byla odhalena busta domnělého zakladatele obce Raděje.

Je vyřezána z dubového dřeva a jejím autorem je radějovský chalupář, pan Vlastimil Cigáň, původem z Břeclavi.

Bustu, která se nachází ve vestibulu budovy obecního úřadu, darovali obci radějovští sedmdesátníci ročníku 1941 na památku svého jubilejního setkání.

 

Logo k výročí obce - A.D.2012

 

Logo k výročí obce - A.D.2012

- 600 let od první písemné zmínky o obci Radějov

- 100 let od vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Radějově

- A.D. - Anno Domini (latina) znamená "léta Páně", zkratka A.D. označuje letopočet po narození Krista. V češtině se dnes častěji používá označení "našeho letopočtu".