Vyhledávání v textu

Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Komunální, tříděný a nebezpečný odpad

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás oslovili tímto dotazníkem:  DOTAZNÍK

Jde o anonymní záležitost, kdy se Vás chceme zeptat na Váš názor k odpadovému hospodářství v naší obci.

 

Dotazník lze vhodit na určených místech do boxů a lze jej také vyplnit i online.

 

ON-LINE DOTAZNÍK: https://www.survio.com/survey/d/B8U7R5H9Q6D2O0V8B

 

Určená místa pro vyzvednutí a odevzdání dotazníků:

  • Obecní úřad
  • Prodejna potravin COOP
  • Pošta Radějov
  • Restaurace Radějov
  • Hospoda „U Šmachů“

Termín odevzdání do: 31. května 2023. 

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

 

 

Místní poplatky na rok 2023

 

- za likvidaci odpadu: OSOBA       600,- Kč / rok

- za likvidaci odpadu: CHALUPA   600,- Kč / rok

- za likvidaci odpadu: CHATA        600,- Kč / rok

- ze psů                                         100,- Kč 1. pes a 150,- Kč každý další pes / rok

 

č.ú.: 8629671/ 0100 - KB 

 

VS: Vám sdělíme osobně (je stejný jako vloni), po telefonu 518 337 828, 725 975 970 nebo e-mailem kancelar@radejov.cz.

 

Splatnost poplatků (CHALUPA, CHATA, PES): jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Splatnost poplatků (OSOBA): jednorázově, a to nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

 

Výběr poplatků je na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (čtvrtek je neúřední den) nebo přes poštovní složenku nebo příkazem do banky.

 

 

Komunální odpad (popelnice) se vyváží vždy v pátek v sudém týdnu.

Vývozy popelnic v roce 2023 navazují na rok 2022 a pokračují ve standardním 14 denní cyklu.

 

Svoz pytlů v roce 2023 je vždy poslední pátek v měsíci při vývozu popelnic:

 

30.6.

28.7.

25.8.

22.9.

20.10.

17.11.

29.12.

 

BIOODPADY - malý rádce využíváním bioodpadu.

 

NÁVOD - kam s použitými pneumatikami!

 

NO a VO 2023.jpg

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bývá každý rok v květnu a říjnu.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD = ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, monitory, baterie, léky, zářivky, výbojky, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, tonery, fotochemický odpad, postřiky, hnojiva, obaly od chemikálií, autobaterie, vyjeté motorové oleje, maziva, zbytky tuků, olejové filtry, …

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = hadry, koberce, nábytek, … NESMÍ být azbestové krytiny!!!

Zároveň proběhne i sběr papíru a lepenky - kontejner bude přistaven u fary.

A hliníku - nádoba je ve škole.

 

 

Zajímá-li Vás, jak je na tom naše obec ve třídění v porovnání s ostatními obcemi, můžete se podívat na průběžné výsledky soutěže za první dvě čtvrtletí: www.tridime-jihomoravsky.cz (Soutěž obcí - My třídíme nejlépe - Výsledky - obec od 501 do 2000 obyvatel). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny jihomoravské obce a města kraje, které jsou zapojeny do systému Eko-kom.

V naší obci se třídí bílé a barevné sklo, papír, plasty a nápojové kartony.

Nebezpečné odpady a některé výrobky po ukončení jejich životnosti mohou obyvatelé naší obce zdarma odevzdat při jarních a podzimních sběrech nebezpečných a velkoobjemových odpadů, kdy k nám do obce zajíždí v dohodnuté odpoledne svozová firma, která tyto odpady odváží do regionálního centra odpadů v Hodoníně. Pokud máte vhodné podmínky (zahrady), můžete se zapojit do domácího kompostování bioodpadů. Zbylý odpad, tzv. směsný komunální odpad, je ukládán do klasických popelnic.

Třídírna odpadů v Hodoníně - v roce 2006 byla uvedena do provozu v Hodoníně rekonstruovaná třídírna odpadů. Zde jsou odpady dotříděny a expedovány k dalšímu využití. Přesto, že byla třídírna vybavena moderní technologií, musí se předtříděné odpady vytřídit ručně. Proto všechny občany žádáme, aby třídění odpadů věnovali pozornost, kterou si zaslouží a nedávali do barevných nádob a pytlů směsný komunální odpad, který znečisťuje a znehodnocuje poctivými občany vytříděnou surovinu. Za pochopení předem děkujeme!

 

VÝVOZ KONTEJNERŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM:

PLASTY - každé úterý

PAPÍR - pondělí v sudém týdnu

SEPAROVANÝ SBĚR! Co ukládat do barevných kontejnerů a pytlů?

PAPÍR modré kontejnery, modré pytle

Co patří do sběrového papíru? Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru? Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské papírové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty? PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin. POZOR! Do kontejnerů můžete vhazovat i nápojové kartony! (dotřídí se na třídírně).

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty? Znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů), obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad.

BÍLÉ SKLO – bílé kontejnery, BAREVNÉ SKLO - zelené kontejnery

Co patří do kontejnerů na sklo? Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, apod.), skleněné obaly, vždy bez uzávěru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.

Co nepatří do kontejnerů na sklo? Zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářivky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí (varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod.), autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle, žluté kontejnery na plast

Sem patří všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, …)

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří:

 

Co všechno najdeme v kontejneru Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

30. 8. 2008 Co všechno se vyhazuje v našich rekreačních oblastech do kontejnerů i mimo ně a do komunálního odpadu rozhodně nepatří

V roce 2005 jsme vydali 210 kusů pytlů na tříděný odpad majitelům rekreačních chat, kdy nás všichni ubezpečili, že jsou na třídění zvyklí a že třídit odpad budou i na chatách. Bohužel, správně vytříděných a odevzdaných pytlů bylo méně než 10 kusů. Přičemž náklady, pouze na nákup jednoho pytle, byly 5,40 Kč. Z tohoto důvodu už pytle na tříděný odpad pro chataře nevydáváme.

 

Upozorňujeme občany Radějova, aby nevyhazovali domácí odpad v rekreační oblasti do kontejnerů, ale aby používali popelnice, které se vyváží dvakrát v měsíci a nevyváželi tam ani odpad, který se do popelnice nevejde, k tomuto účelu slouží skládka odpadů.

 

Znovu žádáme všechny původce odpadů v rekreační oblasti, aby nebezpečný odpad nevyhazovali v naší rekreační oblasti, ale odvezli jej do místa svého trvalého bydliště, kde odpad mohou bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech nebo je vrátili do obchodu, kde zboží zakoupili - také bezplatně nebo jej alespoň v rámci ekologické likvidace vyhodili při sběrech v obci, který provádíme 2x ročně.

 

Zároveň žádáme původce odpadů, aby více třídili odpad, sběrné nádoby jsou v obci na 4 místech - u horní autobusové zastávky, u fary, v Nové ulici u lávky a pod penzionem RONY.

Směsný komunální odpad je finančně ze všech odpadů nejdražší. Naopak tříděný odpad nám pomáhá snižovat náklady.

Firma, která provádí svoz odpadů z naší obce je TESPRA Hodonín, s.r.o. - www.tespra-hodonin.cz.

Firma, která zajišťuje zpětný odběr vytříděného odpadu z naší obce je EKO-KOM, a.s. - www.ekokom.cz .

emise 2016.jpg

2017

 

2018

 

2019 

2020

2021

emise 2015
Osvědčení o úspoře emisí Osvědčení o úspoře emisí
Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí