Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > AOPK ČR - Veřejná vyhláška

AOPK ČR - Veřejná vyhláškaVyvěšeno: 31. 3. 2021
Sejmuto: 16. 4. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAo zahájení řízení svelkým počtem účastníků

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení sust.§ 78 odst. 1a odst. 3 písm. g), h)a k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vplatném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vplatném znění(dále jen „správní řád“) oznamuje zahájení řízenío žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, sídlem: Nábřežní 1326, 25001, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, IČ: 00020681, zastoupené ředitelem Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc.(dále jen „žadatel“)doručené dne 2.března2021ve věcipovolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“)podle § 43 zákona, a to konkrétně § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a h) zákonaa udělení souhlasů s činnostmi a zásahy uvedenými v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ podle § 44 odst. 3 zákona pro vstup, vjezd a provádění výzkumů/průzkumů vZCHÚ uvedených vpříloze č. 1pro potřeby uskutečnění projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémůa provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL).

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 03. 2021 15:28